Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Rok 2015

Zmluvy 2015 - prehľad

Číslo zmluvyZmluvná stranaPredmet zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
 Novoaudit, s. r. o., M.R.Štefánika 26, Nové ZámkyZmluva o poskytovaní služieb - audit za rok 2013 v mesiaci február 201529.01.201528.02.2015
 Novoaudit, s. r. o., M.R. Štefánika 26, Nové ZámkyZmluva o poskytovaní služieb - audit za rok 2014 v mesiaci jún 201529.01.201530.06.2015
1/2015PaedDr. Ivana Skačanová, Martin nad Žitavou č. 69Zmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou31.01.201531.01.2015
 Štefan Kotlár, Chyzerovecká 159, Zlaté MoravceKúpno predajná zmluva (predaj osobného vozidla DAEWOO)06.02.201506.02.2015
15/16/52A/4Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova 88, NitraDohoda na vykonávanie činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe01.03.201531.08.2015
5802375UniCredit Leasing Slovakia, a. s., Plynárenská 7/A, BratislavaKúpna / lízingová zmluva29.01.2015 
4/2015Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, BratislavaZmluva o poskytnutí grantu07.02.2015 
2/2015p. Holečka, Zlaté MoravceZmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou21.02.201521.02.2015
NP 01079041Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, BratislavaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu (športové náčinie pre ZŠ)02.10.2014 
 BELLIMPEX, s. r. o., Kossuthova 6, ŠtúrovoKúpna zmluva na merač rýchlosti24.02.2015 
9101600148Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia02.03.201531.08.2015
3/2015Martina Šimovičová, Martin nad Žitavou 12Zmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou07.03.201507.03.2015
15/16/054/10Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova 88, NitraDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu 30.03.2015 
4/2015Mária Hitková, Martin nad Žitavou č. 65Zmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou25.04.201525.04.2015
 Ing. Pavol Jurák, Znievska 32, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky01.04.2015neurčitá
18Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región, ul. 1. mája 2, Zlaté MoravcePríkazná zmluva č. 18 k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania05.05.2015 
6052015/KB4Premier Consulting, spol. s. r. o., Hadovská cesta 870, KomárnoZmluva o dielo06.05.2015 
6052015/KB3Premier Consulting, spol. s. r. o., Hadovská cesta 870, KomárnoZmluva o externom projektovom manažmente06.05.2015 
2029282674Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb06.05.2015 
12/027/09 Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, ŽilinaDodatok č. 1 k Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere 20.05.2015 
20358/14-Kr/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, NitraZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena15.05.2015 
5/2015Milan Korytár, TopoľčiankyZmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou06.06.201507.06.2015
6/2015Renáta Fidesová, Martin nad Žitavou č. 45Zmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou11.07.201511.07.2015
 Vladimír Škula, Martin nad Žitavou č. 185, Zlaté MoravceKúpna zmluva11.08.2015 
 Vladimír Škula, Martin nad Žitavou č. 185, Zlaté MoravceZámenná zmluva12.08.2015 
O2.2-20150032Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, BratislavaZmluva o dielo20.08.2015 
 RNDr. Magdaléna Nemčíková PhD., Bellova 447/12, NitraZmluva o spolupráci (aktualizácia PHSR 2014 - 202001.07.201531.10.2015
NR02831Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku11. 09. 2015 
121488051Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy28. 09. 2015 
1110/2015/UZVšeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, BratislavaZmluva o termínovanom úvere30.09.2015 
012015/1/1.3 - 03Mikroregión Tríbečsko, Hlavná 114, TopoľčiankyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie projektu: 01.10.2015 
1705/2015/DVšeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, BratislavaDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke30.09.2015 
Slovanet: O2.2-20150032Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, BratislavaZmluva o dielo - vybudovanie kamerového systému20.08.2015 
 Tomáš Gálik ROTESAT, Lovce č. 117Zmluva o dielo - rekonštrukcia obecného rozhlasu14.08.201530.09.2015
D2.1-20150097Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, BratislavaZmluva o spolupráci30.09.2015 
I-20150117Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, BratislavaDarovacia zmluva30.09.2015 
 Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, BratislavaZmluva o bežnom účte30.09.2015 
7/2015Mária Segíňová, Martin nad Žitavou 178Zmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavou10.10.201511.10.2015
 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR0283113.10.2015 
VP/15/29288/003SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluva - Hodová zábava04.11.201515.11.2015
9407958769ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny11.11.201510.11.2016
 Nitrianske regionálne združenie obcí, Ladislav Hroššo, JelšovcePríkazná zmluva na nákup elektrickej energie28.10.2015 
 Nitrianske regionálne združenie obcí, Ladislav Hroššo, JelšovcePríkazná zmluva na nákup zemného plynu28.10.2015 
 Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov27.11.2015 
 Sociálna poisťovňa, Ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 BratislavaDohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre poistencov27.11.2015 
 Lukáš Čapo, Velčice č. 366 a Petra Hitková Martin nad Žitavou č. 65Zámenná zmluva07.12.2015 
 Premier Consulting, spol. s. r. o., Hadovská cesta 870, KomárnoDohoda o zrušení zmluvy č. 6052015/KB 414.12.2015 
15122015/KB7Premier Consulting, spol. s. r. o., Hadovská cesta 870, KomárnoZmluva o dielo14.12.2015 
15122015/KB8Premier Consulting, spol. s. r. o., Hadovská cesta 870, KomárnoZmluva o dielo14.12.2015 
11/2015PROKOM - Ružena Drienovská, Dopravná 16, LeviceZmluva o dielo02.11.2015 

webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9965564

Úvodná stránka