Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Základné informácie

OFICIÁLNY NÁZOV OBCEMartin nad Žitavou
STAROSTA Slavomír Fabian
ŠTÁTSlovenská republika
KRAJNitriansky
OKRESZlaté Moravce
REGIÓNPožitavský
PSČ953 01
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA1272
ROZLOHA KATASTRA433 ha
NADMORSKÁ VÝŠKA225 m n. m.
VODSTVOPelúsok
POČET OBYVATEĽOV (K 31.12.2012)513
VEREJNÝ VODOVODÁno
PLYNOFIKÁCIA Áno
VEREJNÁ KANALIZÁCIAÁno
PEVNÁ TELEFÓNNA LINKAÁno
POKRYTIE MOBILNÝMI OPERÁTORMIÁno
INTERNETÁno

Obec Martin nad Žitavou (s pôvodným názvom Svätý Martin) sa rozprestiera v Podunajskej nížine, na Žitavskej tabuli, 4 km na severozápad od okresného mesta Zlaté Moravce v niekdajšej Tekovskej župe, vo výške 225 m n. m.

 

Sídlo leží v plytkom údolí potoka Pelúsok, v odlesnenej, poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.

 

Dno údolnej nivy je z geologického hľadiska tvorené fluviálnymi sedimentami vodného toku, skladajúcimi sa zo štrkov, piesčitých štrkov a pieskov dnovej akumulácie. Lokálne sú tieto sedimenty pokryté hlinami.


Pahorkatina, po oboch stranách údolia, je proluviálno - eolitická s komplexom neogénnych sedimentov, prekrytým sprašami a sprašovými hlinami.

 

Z pôvodných typov sú v údolnej nive zastúpené nivné pôdy a lužné oglejené pôdy. Z pôdnych druhov prevažujú hlinité a ílovito - hlinité pôdy, takmer výlučne bez skeletu.
Územie krajiny má teplú až prevažne teplú, suchú klímu.
   

Celková rozloha katastrálneho územia obce je 433 ha. Z toho je 383 ha poľnohospodárskej pôdy, 9 ha lesov, 17 ha trvalých trávnych porastov, 60 ha sadov, viníc a záhrad. Zvyšných 33 ha je zastavaná plocha a ostatná plocha.
  

Súčasný urbanistický tvar sídla je výsledkom jeho historického vývoja. Najstaršia časť obce vznikla na pravom brehu potoka Pelúsok. Má tvar šošovky, otvorenej smerom západným na návršie s kostolom sv. Martina. Táto historicky stanovená os bola rozširovaná smerom východným na ľavý breh potoka. V druhej polovici 20.storočia sa vyvinula ulica pozdÍž oboch strán štátnej cesty, napájajúcej obec na cestnú sieť vyššieho stupňa. V poslednom desaťročí na túto štruktúru nadviazali kratšie komunikácie na východ od historického jadra.

  

ZDROJ: BERKOVÁ, A. - URBANOVÁ, N.: Martin nad Žitavou

 


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9987052

Úvodná stránka