Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Obec Martin nad Žitavou

Základné informácie

OFICIÁLNY NÁZOV OBCEMartin nad Žitavou
STAROSTA Slavomír Fabian
ŠTÁTSlovenská republika
KRAJNitriansky
OKRESZlaté Moravce
REGIÓNPožitavský
PSČ953 01
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA1272
ROZLOHA KATASTRA433 ha
NADMORSKÁ VÝŠKA225 m n. m.
VODSTVOPelúsok
POČET OBYVATEĽOV (K 31.12.2012)513
VEREJNÝ VODOVODÁno
PLYNOFIKÁCIA Áno
VEREJNÁ KANALIZÁCIAÁno
PEVNÁ TELEFÓNNA LINKAÁno
POKRYTIE MOBILNÝMI OPERÁTORMIÁno
INTERNETÁno

Obec Martin nad Žitavou (s pôvodným názvom Svätý Martin) sa rozprestiera v Podunajskej nížine, na Žitavskej tabuli, 4 km na severozápad od okresného mesta Zlaté Moravce v niekdajšej Tekovskej župe, vo výške 225 m n. m.

 

Sídlo leží v plytkom údolí potoka Pelúsok, v odlesnenej, poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine.

 

Dno údolnej nivy je z geologického hľadiska tvorené fluviálnymi sedimentami vodného toku, skladajúcimi sa zo štrkov, piesčitých štrkov a pieskov dnovej akumulácie. Lokálne sú tieto sedimenty pokryté hlinami.


Pahorkatina, po oboch stranách údolia, je proluviálno - eolitická s komplexom neogénnych sedimentov, prekrytým sprašami a sprašovými hlinami.

 

Z pôvodných typov sú v údolnej nive zastúpené nivné pôdy a lužné oglejené pôdy. Z pôdnych druhov prevažujú hlinité a ílovito - hlinité pôdy, takmer výlučne bez skeletu.
Územie krajiny má teplú až prevažne teplú, suchú klímu.
   

Celková rozloha katastrálneho územia obce je 433 ha. Z toho je 383 ha poľnohospodárskej pôdy, 9 ha lesov, 17 ha trvalých trávnych porastov, 60 ha sadov, viníc a záhrad. Zvyšných 33 ha je zastavaná plocha a ostatná plocha.
  

Súčasný urbanistický tvar sídla je výsledkom jeho historického vývoja. Najstaršia časť obce vznikla na pravom brehu potoka Pelúsok. Má tvar šošovky, otvorenej smerom západným na návršie s kostolom sv. Martina. Táto historicky stanovená os bola rozširovaná smerom východným na ľavý breh potoka. V druhej polovici 20.storočia sa vyvinula ulica pozdÍž oboch strán štátnej cesty, napájajúcej obec na cestnú sieť vyššieho stupňa. V poslednom desaťročí na túto štruktúru nadviazali kratšie komunikácie na východ od historického jadra.

  

ZDROJ: BERKOVÁ, A. - URBANOVÁ, N.: Martin nad Žitavou

 


 

webygroup

dnes je: 19.8.2018

meniny má: Lýdia

Prehliadač PDF súborov

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Profesionálne posilňovacie zariadenia v budove základnej školy.

Pravidelne aktualizované liturgické oznamy pre farský kostol Najsv. Trojice v Sľažanoch a pre Kostol sv. Martina v Martine nad Žitavou

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.

Výstižné snímky charakterizujúce našu obec si môžete pozrieť na tejto stránke. Kúpiť ich možno na obecnom úrade.

Spevácka skupina Pelúsok vznikla na podnet kultúrnej komisie v roku 2011. Za sebou má už niekoľko vystúpení. Prečítajte si viac.

Prenájom priestorov, tanečného parketu, sály a klubovne

Kontaktujte nás na tel. 037 642 25 45

Na prehliadku Pamätnej izby sa skupiny a jednotlivci môžu prihlásiť na tel. č. 037/642 25 45. Prehliadka je k dispozícií od 8:00 do 14:00 h.

Pamätná izba našich predkov v budove kultúrneho domu. Príďte sa pozrieť osobne a spoznajte históriu našich starých rodičov - ako žili, s čím pracovali, ako vyzerali ich skromné príbytky...


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9041954

Úvodná stránka