Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Výpožičný poriadok

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Obecnej knižnice v Martine nad Žitavou

 

Článok I.

(1)Každý občan, ktorý je registrovaným čitateľom Obecnej knižnice v Martine nad Žitavou – vlastní jej čitateľský preukaz – a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom má právo:
-vypožičať si knižničný fond (knihy, časopisy)
-používať počítače v knižnici
-využívať internet

(2)Čitateľom Obecnej knižnice v Martine nad Žitavou môže byť:
a)každý občan SR vo veku od 15 rokov
b)deti do 15 rokov sa môžu stať čitateľmi na základe prihlášky, ktorú podpíšu rodičia na dôkaz toho, že berú zodpovednosť za požičané knihy svojho dieťaťa.

(3)Čitateľský preukaz platí jeden kalendárny rok a je neprenosný. Po uplynutí kalendárneho roka sa čitatelia znovu zapisujú.

Zápisné za kalendárny rok je:
-pre dospelých a deti nad 15 rokov € 1,33 (Sk 40,-)
-deti do 15 rokov € 0,66 (Sk 20,-)

Používanie PC a internetu je bezplatné.

(4)Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, zamestnávateľa alebo školu, je povinný túto zmenu ihneď nahlásiť knižnici.


Článok II.

(1)Knižničné fondy, počítače, internet a zariadenie knižnice sú obecným majetkom. Každý čitateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

(2)Výpožičná lehota je diferencovaná podľa druhu knižničných jednotiek:
-knihy - 2 mesiace
-periodiká – 1 týždeň

(3)Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť knižnici výdavky spojené s upomienkami:
Za I. upomienku sa platí …………….. € 0,66 (Sk 20,-)
Za II. upomienku sa platí …………... € 1,33 (Sk 40,-)
Za III. upomienku sa platí ………….. € 1,99 (Sk 60,-)

(4)Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie knižničných jednotiek, prípadne ich strata, musí byť čitateľom nahradená. Stratené či poškodené knižničné jednotky možno nahradiť:
-tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe
-iným vydaním rovnakého diela
-inou novou knihou z tej istej tematickej skupiny po dohode s knihovníkom.


Článok III.

(1)Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto choroby nemôžu byť čitateľovi poskytované výpožičné služby.

(2)Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica v Martine nad Žitavou može na určitý čas, prípadne natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovanie knižničných služieb.

(3)Výpožičná doba:
Utorok  16:00 h – 18:00 h
Štvrtok 16:00 h – 18:00 h

(4)Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť


Slavomír Fabian, v. r.
starosta obce

 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9827869

Úvodná stránka