Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Rok 2018

Zmluvy 2018 - prehľad

Číslo zmluvyZmluvná stranaPredmet zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 1/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouBc. Jaroslav Kéry, Martin nad Žitavou č. 100Kar08.01.201808.01.2018
Kúpna zmluvaMgr. Viktória Haláková, Považská 17, NitraNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever05.01.2018 
Kúpna zmluvaFrantišek Skyva, Martin nad Žitavou č. 179 a Mgr. Ľubomíra Skyvová, Martin nad Žitavou č. 179Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever08.01.2018 
Kúpna zmluvaMilan Šutka, Mankovce 200, 951 91 Hosťovce, Ing. Ľubica Šutková, Mankovce 200, 951 91 HosťovceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever19.01.2018 
Dodatok k Zmluve č. 8/2013 o odvoze a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpaduTechnické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceZmena v poplatku za uloženie odpadov01.01.2018 
Dodatok k Zmluve č. 8/1/2013 o odvoze a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpaduTechnické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceZmena v poplatku za uloženie odpadov01.01.2018 
Dohoda č. 17/16/012/61 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚrad práce sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova 88, NitraÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec01.01.201831.12.2018
Zmluva o dodávke plynuSlovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 825 11Odber zemného plynu 01.04.201831.03.2019
Kúpna zmluva k LZ č. 5802375UniCredit Leasing Slovakia, a. s., Šancová 1/A, BratislavaDACIA DOKKER 1.6 ARCTIC01.02.2018 
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 8/2/2013Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceUkončenie Zmluvy č. 8/2/2013 o odvoze separovaného odpadu30.01.2018 
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2016 o zabezpečení odvozu triedeného odpaduTechnické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceDodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú jednotlivé články zmluvy30.01.2018doba neurčitá
Kúpna zmluvaDREVOSKY PLUS, spol. s. r. o., Topoľčianska 431, 951 85 SkýcovNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever07.02.2018 
Kúpna zmluvaecoflex, s. r. o., Martin nad Žitavou č. 198, 953 01Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever07.02.2018 
Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouŠtefan Pilčík, Chyzerovecká 220, Zlaté MoravceZábava10.02.201810.02.2018
Zmluva o dieloSATES, a. s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská BystricaZhotovenie diela Chodník pri spojovacej ceste v obci Martin nad Žitavou - spojovací úsek chodníka13. 02. 2018 
Zmluva č. 3/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouPeter Zaťko, Martin nad Žitavou č. 32Oslava17.02.201817.02.2018
Zmluva č. 4/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMarián Holečka, Zlaté MoravceOslava24.02.201824.02.2018
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakovObchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté MoravceZabezpečenie odbornej praxe pre žiakov Obchodnej akadémie Zlaté Moravce04.06.201815.06.2018
Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakovObchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté MoravceOdborná prax - študijný odbor 6317 M obchodná akadémia14.05.201825.05.2018
Kúpna zmluvaJozef Herda, Kňažická 88, Žitavany, 951 97Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever08.03.2018 
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 26-1203/S/2018ViOn, a. s., Továrenská 64, Zlaté MoravceZrealizovanie zákazky pre obec - Zóna bytovej výstavby Martin nad Žitavou - sever - SO 401 Verejná kanalizácia a SO 401/1 Splašková a tlaková kanalizácia07.03.2018 
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 27-1303/S/2018ViOn, a. s., Továrenská 64, Zlaté MoravceZrealizovanie zákazky pre obec - Zóna bytovej výstavby Martin nad Žitavou - sever - SO 301 Verejný vodovod15.03.2018 
Výpoveď zmluvy ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, BratislavaVýpoveď Zmluvy č. ZNR01152016234 30.04.2018
Zmluva o úvere č. 12/027/09Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaDohoda o ukončení Zmluvy o úvere č. 12/027/09 uzatvorená dňa 19.08.2009 21.03.2018
Kúpna zmluvaJRP trade, s. r. o., Hviezdoslavova 1848/48, Zlaté MoravceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever21.03.2018 
Kúpna zmluvaJUDr. Martin Raček, Tolstého 3127/2A, Zlaté Moravce, 953 01, Bc. Marián Halmo, Klátova Nová Ves 496, 958 44Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever28.03.2018 
Dohoda o zabezpečení práv k pozemkom č. 180337-1613400038-ZoS-DoPVPZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47Vzájomná spolupráca účastníkov dohody pri zabezpečovaní práv k pozemku parc. reg. 23. 03. 2018 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130047Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaPoskytnutie nenávratného finančného príspevku - program rozvoja vidieka SR 2014 - 202010. 04. 2018 
Zmluva č. 5/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouElena Segíňová, Martin nad Žitavou č. 48Svadba14. 04. 201815. 04. 2018
Zmluva č. 6/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouPeter Zaťko, Martin nad Žitavou č. 32Oslava28.04.201828.04.2018
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 48-2504/S/2018ViOn, a. s., Továrenská 64, Zlaté MoravceZrealizovanie zákazky pre obec - Zóna bytovej výstavby Martin nad Žitavou - sever - SO 401 Verejná kanalizácia a SO 401/2 Dažďová kanalizácia17.04.2018 
Zmluva o poskytnutí služiebNovoaudit, s. r. o., M.R.Štefánika 26, Nové ZámkyAudit účtovnej závierky obce za rok 201710.05.2018 
Zmluva č. 5/2018 o zabezpečení odvozu triedeného odpaduTechnické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceOdvoz triedeného odpadu (plasty, sklo, papier, obaly z kovov, VKM)30.04.2018doba neurčitá
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajovRemek, s. r. o., Nálepkova 2, NitraSpracúvanie osobných údajov v informačnom systéme 28.05.2018doba neurčitá
Kúpna zmluvaIng. Michal Plesnivý, Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce a MUDr. Veronika Plesnivá Zbonková, trvale bytom Hviezdoslavova 4, Zlaté MoravceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever24.05.2018 
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomKOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, 01001 KošiceÚprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v informačnom systéme 25.05.2018 
Kúpna zmluvaIng. Juraj Bób, PhD., bytom Mankovce 213, 951 91 a Mgr. Slávka Bóbová, bytom Mankovce 213 951 91Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever01.06.2018 
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkovELEKOS, Párovská 44, Nitra, 949 01Zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (plasty, papier, sklo, kovy, VKM)30.04.2018 
Zmluva č. 7/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMartin Duchoslav, Martin nad Žitavou č. 99Svadba09.06.201810.06.2018
Kúpna zmluvaMVDr. Milan Dinda, Ing. Danka Dindová, Kišovce 426, HôrkaNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever13.06.2018 
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaVerejná telefónna služba - ZŠ04.06.2018 
Zmluva č. 8/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouJán Kurkin, VolkovceOslava16.06.2018 
Kúpna zmluvaBc. Juraj Káčer, Martin nad Žitavou č. 67, Zlaté MoravceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever18.06.2018 
Zmluva o dielo č. O/46/2018METAL SERVIS Recycling, s. r. o., Príboj 549, 976 13 Slovenská ĽupčaZber a preprava zhromažďovaného elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov05.06.2018doba neurčitá
Úverová zmluva č. 294707-2018Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 BratislavaÚver na predfinancovanie oprávnených výdavkov vyplývajúcich z projektu s názvom 26.06.2018 
Kúpna zmluvaMichal Horváth, Hostie č. 246, 951 94 a Petra Horváthová, Hostie č. 246, 951 94Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever29. 06. 2018 
Zmluva č. 9/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouRenáta Blažeková, 9. mája 566/52, ŽitavanyOslava30.06.201830.06.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130047Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku22.06.2018 
Zmluva č. 10/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMichal Pavlík, Martin nad Žitavou č. 4Oslava07.07.201807.07.2018
Zmluva č. 11/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouPeter Franko, Martin nad Žitavou č. 72Oslava14.07.2018 14.07.2018
Kúpna zmluvaIng. Silvester Žiačko, Športová 749/28, Starý Tekov, 935 26Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever31.07.2018 
Kúpna zmluvaMartin Jelenský, Martin nad Žitavou 20, Ing. Daniela Jelenská, Martin nad Žitavou 20Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever06.08.2018 
Kúpna zmluvaOndrej Káčer, Martin nad Žitavou č. 67Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever08.08.2018 
Zmluva o dielo ELPA ENERGO, s.r.o., Mankovce 08.08.2018 
Kúpna zmluvaPeter Mikle, Nevidzany 313, 951 62Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever20.08.2018 
Zmluva č. 12/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouIng. Ivan Šimovič, Martin nad Žitavou č. 187Svadba18.08.201819.08.2018
Zmluva č. 13/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouJana Hitková, Martin nad Žitavou č. 182Posedenie pred svadbou01.09.201801.09.2018
Kúpna zmluvaIng. Ivan Šimovič, trvale bytom Martin nad Žitavou č. 187 a Katarína Šimovičová, trvale bytom Martin nad Žitavou č. 187Pozemok parcela reg. „C“ č. 1104/85, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 29 m2, vedená Správou katastra Zlaté Moravce na LV č. 353 vo vlastníctve obce Martin nad Žitavou, vytvorená GP č. 23/2017 vyhotoviteľom Ing. Ľubošom Danišom, geo.flex, s. r. o., Kamenná 15, Žitavany, 951 97, zo dňa 16. 03. 201807.09.2018 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121818548Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaPripojenie žiadateľa do distribučnej siete10.09.2018 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, BratislavaVerejná telefónna služba 03.09.2018 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 26-1203/S/2018ViOn, a.s., Továrenska 64, 953 01 Zlaté MoravceZóna bytovej výstavby Martin nad Žitavou - Sever - SO 401 Verejná kanalizácia SO 401/1 - splašková a tlaková kanalizácia27.06.2018 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 27-1303/S/2018ViOn, a.s., Továrenska 64, 953 01 Zlaté MoravceZóna bytovej výstavby Martin nad Žitavou - Sever - SO 301 Verejný vodovod29.06.2018 
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie, Bernolakova 26, Zlaté MoravceObchodná akadémia, Bernolákova 26, 953 01 Zlaté MoravceOdborná prax študenta06. 09. 2018 
Zmluva č. 14/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouSilvia Mikleová, Martin nad Žitavou č. 198Oslava15.09.201815.09.2018
Kúpna zmluvaJana Melencová, Obyce č. 514, 951 95Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever21.09.2018 
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 3001/18/026OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 BratislavaPoskytnutie dlhodobého splátkového úveru pre financovanie investičnej akcie Zóna bytovej výstavby - sever Verejný vodovod, verejná kanalizácia, komunikácie a chodníky, verejné osvetlenie, elektrické prípojky a miestny rozhlas24.09.2018 
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3001/18/026-BZ-01OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 BratislavaBianko zmenka24.09.2018 
Zmluva o OTP City KonteOTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, BratislavaZriadenie a vedenie konta OTP CITY25.09.2018 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 20. 08. 2018Peter Mikle, Nevidzany č. 313, 951 61Doplnenie rodného priezviska kupujúceho do Kúpnej zmluvy27.09.2018 
Dohoda č. 18/16/50J/36Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 NitraÚprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti27.09.2018 
Kúpna zmluva č. Z201835254_Z Záujmového regionálneho združenia podtríbečských obcí - Záhrada Európy, Zlatno č. 99, 951 91 ZlatnoEurope Media House, s. r. o., Herlianska 507/54, 093 03 Vranov nad TopľouZáhradné kompostery pre región23.08.2018 
Zmluva č. 15/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouLenka Káčerová, Martin nad Žitavou č. 90Svadba29.09.201830.09.2018
Kúpna zmluvaIng. Ján Hitka, Martin nad Žitavou 183Med pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším03.10.2018 
Zmluva č. 16/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouBc. Viera Brunclíková, Martin nad Žitavou č. 35Posedenie12.10.201812.10.2018
Zmluva č. 17/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMilan Ondruška, Martin nad Žitavou č. 195Posedenie pred svadbou12.10.201812.10.2018
Zmluva č. 18/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouDávid Kováč, Dobšinského 24, Zlaté MoravceOslava13.10.201813.10.2018
Hromadná licenčná zmluva č. VP/18/29288/001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaAutorské práva - Hodová zábava12.10.2018 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluveIng. Ivan Šimovič,trvale bytom Martin nad Žitavou č. 187 a Katarína Šimovičová, trvale bytom Martin nad Žitavou č. 187Oprava textu v čl. III ods. 3 Kúpnej zmluvy29.10.2018 
Zmluva č. 19/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMartina Sofková, Sľažany 672Oslava03.11.201803.11.2018
Zmluva č. 20/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouBc. Viera Brunclíková, Martin nad Žitavou č. 35Posedenie04.11.201804.11.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu mimo domácnosťSLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Plynárenská 7/A, BratislavaOdber elektrickej energie05.11.2018 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121837518Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaPripojenie elektriky do distribučnej sústavy14.11.2018 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121837489Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaPripojenie elektriky do distribučnej sústavy14.11.2018 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121837514Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaPripojenie elektriky do distribučnej sústavy14.11.2018 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121837517Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaPripojenie elektriky do distribučnej sústavy14.11.2018 
Zmluvy » subjekt: Obec Martin nad Žitavou » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
23/2018Marián KáčerZmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouPrenájom klubovej miestnosti13,50 €21.12.201821.12.2018
22/2018Peter ZaťkoZmluva o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouPrenájom klubovej miestnosti13,50 €22.12.201822.12.2018
0Erika a František RakovskíKúpna zmluvaNehnuteľnosť par. č. 1223/19 155,00 €20.12.2018nestanovený
18/16/012/32Obec Martin nad ŽitavouDohoda č. 18/16/012/32Zabezpečenie a výkon menších obecných služieb0,00 €1.1.2019nestanovený
5/2019Obec Martin nad ŽitavouZmluva č. 5/2019 o zabezpečení odvozu triedeného odpaduOdvoz triedeného odpadu0,00 €1.1.2019nestanovený
5/2018Obec Martin nad ŽitavouDohoda o ukončení Zmluvy č. 5/2018Ukončenie zmluvy0,00 €31.12.2018nestanovený
6/1000117789Obec Martin nad ŽitavouZmluva č. 6/1000117789 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouDodávka vody z verejného vodovodu0,00 €13.12.201828.2.2020
8/1/2013Obec Martin nad ŽitavouDodatok k Zmluve č. 8//12013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpaduZmena ceny za odvoz a likvidáciu 110 l nádoby0,00 €1.1.2019nestanovený
8/2013Obec Martin nad ŽitavouDodatok k Zmluve č. 8/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpaduZmena ceny za odvoz a likvidáciu z veľkoobjemového kontajnera0,00 €1.1.2019nestanovený
SDA50099456SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynuZmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu0,00 €26.11.2018nestanovený
SDA50099457SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynuZmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu0,00 €26.11.2018nestanovený
SDA50099455SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynuZmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu0,00 €26.11.2018nestanovený
SDA50099454Obec Martin nad ŽitavouZmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynuZmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu0,00 €26.11.2018nestanovený
21/2018Michal PavlíkZmluva č. 21/2018 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouVarenie na stužkovú70,00 €16.11.201816.11.2018
Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyDoplnková strana k zmluvám o pripojení do distribučnej siete zo dňa 14.11.20180,00 €14.11.2018nestanovený
121837518Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy0,00 €14.11.2018nestanovený
121837489Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy0,00 €14.11.2018nestanovený
121837514Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy0,00 €14.11.2018nestanovený
121837517Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie elektriky do distribučnej sústavy0,00 €14.11.2018nestanovený
1/2018Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémomSpracúvanie osobných údajov kamerovým systémom0,00 €7.12.2018nestanovený

webygroup

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9960378

Úvodná stránka