Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Pamiatky

MALI BY SME POZNAŤ...

Pamiatky

 

PAMIATKY
KOSTOL SV. MARTINA A ZVONICA

 

Kostol sv. Martina je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Zapísaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1546/1. Neskorobarokový objekt je datovaný dobou vzniku roku 1792.
Zvonica je pamiatkový objekt.

  

Prvá písomná zmienka o obci Martin nad Žitavou (Zenthmarton) pochádza z roku 1272, avšak ako farnosť sa spomína až v roku 1332. Od roku 1386 sa stáva majetkom hradu Jelenec. Pre neveru Forgácsovcov zhabal erár celé panstvo a obec predal v roku 1718 panstvu v Zlatých Moravciach. Počas tureckej okupácie tu bolo 16 domácností a 24 zdanených osôb.

Posledným zemepánom a vlastníkom časti obecného chotára bol gróf kardinál Krištof Anton Migazzi. Ten dal v roku 1792 postaviť neskorobarokový kostol Svätého Martina biskupa. Postavený bol neďaleko už zaniknutého románkseho kostola.

 

Sv. Martin


Je jednoloďový so štvorcovým prezbytériom, rovným stropom a pristavanou sakristiou, bez veže. Fasády sú hladké, priečelie je členené pilastrami, zakončené murovaným volútovým štítom. Za hlavným oltárom Panny Márie sa nachádza neskorobarokový obraz znázorňujúci smrť Sväteho Martina. Podľa legendy tvár Svätého Martina patrí grófovi Migazzimu. Druhý obraz s motívom Svätého Martina so žobrákom bol odcudzený a naharadený novým v roku 1997.

 

Celková plocha

Zastavaná plocha: 265,3 m2

Obostavaný priestor: 2464,5 m3


 

 

Kostol sv. MartinaZvonica pri kostole sv. MartinaRímsko-katolícky kostol sv. Martina dal postaviť Kristián Migazzi (ako deväťdesiatročný) v roku 1792 v priestoroch starého cintorína. Zvony boli pôvodne umiestnené na kostolnom povale, no v dôsledku pukania čelného múra boli zložené. Murársky majstri Karol Mihok a Ján Zajac v roku 1890 postavili novú zvonicu. Silná víchrica v roku 1902 vážne poškodila strechu kostola a krov musel byť vymenený a následne pokrytý šindľom. Počas vojny boli odvezené obidva zvony, no jeden z nich bol ako starožitnosť vrátený. Namiesto odvezeného zvona sa kúpil nový v roku 1925. Druhá oprava bola prevedená v roku 1922, keď bol šindeľ nahradený škridlou. Tretia oprava bola prevedená v roku 1931, na ktorej participovali Konrét Kunský zo Žikavy a architekt Dedek zo Zlatých Moraviec. Bol nanovo vymurovaný čelný múr a celá stavba sa zviazala „štangľami”.

 

ZDROJ: Pamätná kniha obce

 

REKONŠTRUKCIA KOSTOLA SV. MARTINA

Na úvod si pripomeňme niektoré principiálne skutočnosti, na ktorých sa zakladá celý projekt záchrany našej národnej kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Martina.

 

V roku 2007 začali prípravné práce na vyhotovenie projektovej dokumentácie na obnovu sakrálnej kultúrnej pamiatky. Na základe odporúčaní Krajského pamiatkového úradu Nitra s pracoviskom v Topoľčanoch bola vypracovaná diagnostika porúch stavby.

 

Prieskum sa zameral na stav stávajúcich materiálov (najmä nosných), odkopaných jestvujúcich základov, základovej pôdy, hľadali sa chyby a poruchy v konštrukcii, zisťovali sa terajšie zaťažovacie pomery, ktoré na konštrukciu pôsobia alebo pôsobili v minulosti, prevádzané rekonštrukcie v minulosti, vek stavby a v tom čase dostupných materiálov a postupy technológie výstavby.

 

Diagnostika porúch odkryla nasledovné skutočnosti: trhliny na vnútorných stenách a strope, trhliny v podlahe kostola, trhliny na vonkajšom murive, najmä medzi novou prístavbou zákrestie a starého kostola, zatekanie povrchovej vody po chodníkoch okolo budovy, čo zapríčiňuje podmáčanie chodníkov, kĺzanie a ich sadanie, strop kostola vrátane povale.

 

Aby bolo možné navrhnúť konečné riešenie záchrany kultúrnej sakrálnej pamiatky v našej obci, bolo nutné zrealizovať inžiniersky geologický prieskum (IGP), ktorým sa analyzovala a vyhodnotila základová pôda.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie (technický návrh) celková rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky – Kostol sv. Martina v obci Martin nad Žitavou pozostáva z nasledovných troch etáp, pričom prvé dve z nich sú prioritné:
1. etapa – statické opravy základov a nosných konštrukcií,
2. etapa – exteriérová oprava fasád a vnútorné opravy omietok,
3. etapa – nadstavba zvonice.

 

Vypracovaný projekt rieši prvú etapu rekonštrukcie objektu. Jedná sa o podchytenie svahu a objektu pilotovou stenou, zhotovenie drenážneho systému a stuženie obvodových nosných konštrukcií a stropu železobetónovou membránou. Druhá etapa bude realizovaná odborne spôsobilou osobou pre výkon reštaurátorských prác. Tretiu etapu bude riešiť samostatná projektová dokumentácia.

 

Na biskupský úrad bola zaslaná žiadosť o povolenie rekonštrukcie a zbierky na rekonštrukciu kostola. Prosíme všetkých, ktorí môžu akýmkoľvek spôsobom pomôcť, aby sa zapojili do projektu záchrana národnej kultúrnej pamiatky.

 

Za všetko vám vopred ďakujeme.


 
Fotografie dokumentujúce havarijný stav kostola nájdete na nasledujúcej strane.

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9986941

Úvodná stránka