Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z.

 

Zo zákona vyplýva, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

 

Separovanie odpadu zmenší objem, ktorý je potrebné odvážať a skladovať (čo bude aj mňa menej stáť) a zmierni záťaž na životné prostredie.

 

1. januárom 2010 budú obce povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Od 1.1.2006 pre obce a mestá platí zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Obce a mestá majú povinnosť tento odpad kompostovať.

 

Zložky komunálneho odpadu sú: papier, biele sklo, farebné sklo, kovový šrot a kovové obaly zo železa a ocele, farebné kovy, plasty, mäkké umelé hmoty, biologický odpad.

 

Podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Martin nad Žitavou ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 s prílohami.


 
 3-2006 VZN.pdf (483.5 kB) 3-2006 VZN.pdf (483.5 kB)

 

STRUČNÝ PREHĽAD O ZBERE ODPADOV V NAŠEJ OBCI
PLATNÉ OD 1.1.2008

Prehľad o zbere odpadov v obci
Druh zberaného odpaduTermínMiesto
Pravidelný zber komunálneho odpadu (110 litrové nádoby)každý pondelokmobilný zber od pôvodcov odpadu
PET-fľaše (v plastových vreciach, fľaše maximálne stlačené)každý prvý piatok v mesiacimobilný zber od pôvodcov odpadu
Ostatný separovaný odpadpríležitostnestanoví sa vopred vyhlásením
Objemný, nebezpečný a ostatný odpadv pracovných dňoch (8:00-15:00), vopred ohlásiť na Obecnom úradezberný dvor (bývalý dom p. F. Škulu č. 142)

Zber papiera a skla celoročne
Dávame do pozornosti občanov, že separovaný zber papiera a skla prebieha v našej obci počas celého roka. Odpad môžete po nahlásení na obecnom úrade vyviezť do zberného dvora (bývalý dom p. F. Škulu, č. 142)


 

webygroup

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

Prehliadač PDF súborov

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Profesionálne posilňovacie zariadenia v budove základnej školy.

Pravidelne aktualizované liturgické oznamy pre farský kostol Najsv. Trojice v Sľažanoch a pre Kostol sv. Martina v Martine nad Žitavou

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.

Výstižné snímky charakterizujúce našu obec si môžete pozrieť na tejto stránke. Kúpiť ich možno na obecnom úrade.

Spevácka skupina Pelúsok vznikla na podnet kultúrnej komisie v roku 2011. Za sebou má už niekoľko vystúpení. Prečítajte si viac.

Prenájom priestorov, tanečného parketu, sály a klubovne

Kontaktujte nás na tel. 037 642 25 45

Na prehliadku Pamätnej izby sa skupiny a jednotlivci môžu prihlásiť na tel. č. 037/642 25 45. Prehliadka je k dispozícií od 8:00 do 14:00 h.

Pamätná izba našich predkov v budove kultúrneho domu. Príďte sa pozrieť osobne a spoznajte históriu našich starých rodičov - ako žili, s čím pracovali, ako vyzerali ich skromné príbytky...


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9143101

Úvodná stránka