Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Demografia

Vývoj počtu obyvateľov obce je sporadicky doložený od roku 1828 a systematicky od roku 1961. Vývoj bol ovlpyvňovaný v minulých storočiach politickou, hospodárskou a vojenskou situáciou a rozvojom poľnohospodárstva. Významný vplyv malo i blízke mesto Zlaté Moravce.

 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

 

           ROK                         POČET          OBYVATEĽOV  
1272 založenie obce
1828 182
1961 532
1970 531
1980 534
1991 500
1995 525
1997 520

1998

527

 

ZDROJ: Územný plán zóny Martin nad Žitavou

  

Najnovšie štatistické údaje dokumentujú vývoj počtu obyavteľov za posledné desaťročie. Zamerali sme sa na celkový počet obyvateľov, natalitu (pôrodnosť), mortalitu (úmrtnosť) a migračné pohyby obyvateľov (prisťahovanie a odsťahovanie v rámci regiónov).

 

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV (1994-2012)

 

    ROK  

POČET

OBYVATEĽOV

NARODENÍ 

 ZOMRELÍ  PRISŤAHOVANÍ   ODSŤAHOVANÍ 
1994 515 7 3 13 13
1995 525 7 7 16 7
1996 525 7 7 2 7
1997 520 4 6 4 6
1998 520 6 4 14 9
1999 523 7 9 19 5
2000 535 8 4 8 10
2001 537 2 9 3 5
2002 528 4 8 15 7
2003 532 5 5 9 2
2004 539 5 10 6 5
2005 535 3 3 11 10
2006 526 5 4 1 12
2007 522 3 4 13 16
2008 518 4 6 2 4
2009 518 2 7 16 9
2010 522 5 2 8 4
2011 522 3 5 8 6
2012 513 3 8 0 5
2013 523 4 3 15 6
2014 530 5 4 16 10
2015 536 2 3 12 5
2016 532 5 4 6 12

 

Historicky najvyšší počet obyvateľov sme zaznamenali na základe dostupných údajov v roku 2004, a to presne 539 obyvateľov. Na základe tvaru grafu možno na prvý pohľad usúdiť, že vývoj počtu obyvateľov je v danom devätnásťročnom pozorovaní (1994-2013) striedavo stúpavý a klesavý.


 

Vývoj celkového počtu obyvateľov 1994-2007

 

 

Medzi ďalší významný ukazovateľ demografického vývoja obyvateľov patrí pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita).

 

Natalita a mortalita 1994-2007

 

 

Nasledujúci graf znázorňuje migračné pohyby obyvateľov v jednotlivých rokoch. Rozoznávame prisťahovanie a odsťahovanie. Možno konštatovať periodicitu daného demografického javu.

 

Migrácia obyvateľov 1994-2007


 

Pre úplnosť informácií o vnútornej skladbe obyvateľstva obce je vhodné, ak sledujeme aj diverzifikáciu na základe pohlavia. V roku 2007 je mužské pohlavie v obci zastúpené o 2% viac ako ženské pohlavie.

 

 Štruktúra obyvteľov podľa pohlavia 2007

 

 

Veková štruktúra obyvateľov prakticky dotvára celkovú informáciu o obyvateľstve. Najvyšší podiel (59%) predstavujú obyvatelia ekonomicky činní. Spolu 23% zastupujú deti a mládež do 18 rokov. Dôchodci tvoria taktiež významnú časť, a to 18%. 

 

Veková štruktúra obyvateľov 2007


 

webygroup

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9986784

Úvodná stránka