Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Martin nad Žitavou

Rok 2017

Zmluvy 2017 - prehľad

Číslo zmluvyZmluvná stranaPredmet zmluvyDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouBarbora Verešová, Zlaté MoravceRetro party14.01.201714.01.2017
Zmluva č. 6/1000079577 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZápadoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s., Nábrežie za hydrocenstálou 4, NitraDodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre budovu obecného úradu, MŠ a KD18. 01. 2017doba neurčitá
Zmluva č. 6/1000079574 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZápadoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s., Nábrežie za hydrocenstálou 4, NitraDodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre budovu ZŠ18.01.2017doba neurčitá
Zmluva č. 6/1000079576 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZápadoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s., Nábrežie za hydrocenstálou 4, NitraDodávka vody z verejného vodovodu pre budovu Dom smútku18.01.2017doba neurčitá
Zmluva č. 6/1000079575 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouZápadoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s., Nábrežie za hydrocenstálou 4, NitraDodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre budovu šatne TJ18.01.2017doba neurčitá
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, BratislavaPoskytovanie verejných služieb - telekomunikačné služby10.01.2017 
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiIng. Peter Hitka, Martin nad Žitavou č. 10Prevod zastavanej časti nehnuteľnosti na výstavbu chodníka pri reg. ceste - spojovací úsek chodníka03.02.2017 
Dodatok k Zmluve č. 8/2013 o odvoze a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpaduTechnické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceZmena v poplatku za uloženie odpadov08.02.2017doba neurčitá
Dodatok k Zmluve č. 8/1/2013 o odvoze a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpaduTechnické služby mesta Zlaté Moravce, Bernoláková 59, Zlaté MoravceZmena v poplatku za uloženie odpadov08.02.2017doba neurčitá
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, BratislavaPoskytovanie verejných služieb - telekomunikačné služby08.02.2017 
Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMarián Holečka, Zlaté MoravceOslava11.03.201711.03.2017
Zmluva o grantovom účtePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaGrantový účet29.03.2017 
Zmluva č. 40/NR/2016Ministerstvo vnútra SR, Štefánikova tr.69, NitraPoskytnutie finančných prostriedkov na Kamerový systém v obce zo štátneho rozpočtu17.03.2017 
Zmluva č. 3/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouErika Stolárová, Martin nad Žitavou č. 75Kar07.04.201707.04.2017
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníkaBOFIL, s. r. o., Cabajská 10, NitraStanovenie dodacích a platobných podmienok dodávok tovarov pre školskú kuchyňu MŠ12.04.2017doba neurčitá
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebSlovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, BratislavaPoskytovanie verejných služieb - telekomunikačné služby19.04.2017 
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebSlovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, BratislavaPoskytovanie verejných služieb - telekomunikačné služby19.04.2017 
Zmluva č. 4/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouJaroslav Kéry Bc., Martin nad Žitavou č. 100Kar24.04.201724.04.2017
Zmluva č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad Žitavoup. Rajtár, PS Hôrka, SľažanyVýročná schôdza22.04.201722.04.2017
Zmluva č. 6/2017 o nájme nebytových priestorov obcep. Hitka Ján, Martin nad Žitavou č. 189Oslava30.04.201730.04.2017
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/128Remek, s. r. o., Nálepkova 2, NitraProgramy pre účtovníctvo a miestne dane a poplatky28.04.2017doba neurčitá
Zmluva o dieloObecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, NitraKamerový systém v rámci projektu obnova a rozvoj obcí12.05.2017 
Zmluva č. 7/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouEva Jančovičová, Martin nad Žitavou 22Oslava20.05.201720.05.2017
Príloha č. 2 k Zmluve č. 028/2016/WRWaste Recycling, a. s., Továrenská 49, Zlaté MoravceCenník platný od roku 201723.05.2017 
Zmluva č. 8/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMária Matiašková, Martin nad Žitavou č. 145Oslava20.05.201720.05.2017
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01744/2016-PKZO-K40017/16.00Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 BratislavaBezodplatný prevod vlastníctva k pozemkom v k. ú. Martin nad Žitavou21.04.2017 
Kúpna zmluvaJozef Režoňa, trvale bytom Martin nad Žitavou č. 61, Lucia Režoňová, trvale bytom Školská 228/10, Čierne Kľačany, Samuel Kulik, trvale bytom Neded 1280 a Lucia Kuliková, trvale bytom Martin nad Žitavou č. 61Predaj nehnuteľností parc. č. 112/4 a parc. č. 10208. 06. 2017 
Zmluva č. 9/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMária Anteková, Martin nad Žitavou č. 42Oslava17.06.201717.06.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíMesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, ul. 1. mája 2, Zlaté MoravceFinančná dotácia na rok 2017 za deti navštevujúce Centrum voľného času v Zlatých Moravciach14.06.201731.12.2017
Zmluva o dielo č. 20170106-2.LB objednávateľa Záujmového regionálneho združenia podtríbečských obcí - Záhrada Európy so sídlom Zlatno č. 99, 951 91 Zlatno Premier Consulting, spol. s. r. o., Hadovská cesta 870, KomárnoŽiadosť o nenávratný finančný prostriedok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (kompostery)01.06.2017 
Zmluva č. 10/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouJana Luknišová, Martin nad ŽitavouOslava08.07.201708.07.2017
Zmluva o poskytnutí služiebNovoaudit, s. r. o., M.R.Štefánika 26, Nové ZámkyAudit účtovnej závierky obce za rok 201617.07.2017 
Zmluva č. 11/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouĽuboš Hitka, Martin nad Žitavou č. 65Pohostenie pred svadbou22.07.201722.07.2017
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnostiIng. Michal Bánsky, Obrancov mieru 3004/2, Zlaté MoravcePredaj nehnuteľnosti par. č. 150/13 vytvorenej GP č. 5/201721.07.2017 
Kúpna zmluva č. 17/831/16/13400/038-ZoS/KZ_P_TSZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaPredaj nehnuteľnosti06.07.2017 
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 17/832/16/13400/038-ZoS/VBZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaVecné bremená na pozemky v novej obytnej zóne06.07.2017 
Dodatok č. 1 ku zmluve o zriadení vecných bremien č. 17/832/16/13400/038-ZoS/VBZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaDodatok k zmluve31.08.2017 
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 17/831/16/13400/038-ZoS/KZ_P_TSZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaDodatok k zmluve07.09.2017 
Zmluva č. 12/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouPeter Franko, Martin nad Žitavou č. 72Pohostenie pred svadbou09.09.201709.09.2017
Zmluva č. 13/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouSamuel Fabian, Martin nad Žitavou č. 164Oslava01.09.201701.09.2017
Zmluva č. 135/2017 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších predpisov Záujmového regionálneho združenia podtribečských obcí - Záhrada EurópyNitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, NitraDotácia na projekt Srdcom po Záhrade Európy14. 06. 2017 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 65849/14-Sch/2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s., Nábrežie za hydrocenstálou 4, NitraUskutočnenie a prevádzkovanie stavby potrubia verejného vodovodu DN 250 v novej obytnej zóne29. 09. 2017 
Zmluva č. 14/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMartin Minár, Martin nad Žitavou č. 186Oslava 07. 10. 201707. 10. 2017
Kúpna zmluva Ing. Ján Hitka, Martin nad Žitavou č. 183Med pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším10. 10. 2017 
Zmluva o poskytnutí služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020PROUNION, a.s., Piaristická 2, NitraAktivita 1 - Multifunkčné ihrisko18.10.2017 
Zmluva o dielo č. 97-2010/S/2017 uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníkaViOn, a. s., Továrenská 64, Zlaté MoravceZákazka - Zóna bytovej výstavby Martin nad Žitavou - Sever, SO 201 Komunikácie a chodníky - spodná stavba25. 10. 2017 
Kúpna zmluvaFilip Šabo, E.M.Šoltésovej 11, Zlaté Moravce, Ing. Dana Šabová, Viničná 54, MachulinceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever30.10.2017 
Kúpna zmluvaLenka Zaťková, Martin nad Žitavou č. 14Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever06.11.2017 
Kúpna zmluvaRené Kramár, Tesárske Mlyňany č. 168, 951 76Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever06.11.2017 
Kúpna zmluvaAnna Kĺbiková, Školská 1480/2, Zlaté Moravce, Anna Horváthová, Martin nad Žitavou č. 50Nehnuteľnosti v k. ú. Martin nad Žitavou na mieste futbalového ihriska24.10.2017 
Zmluva o dielo č. PRV/OMnZ/1011/2017SPORT NITRA, s. r. o., Pražská 2, 949 11 NitraUskutočnenie prác pri výstavbe diela Modernizácia ihriska- multifunkčné ihrisko Martin nad Žitavou14. 11. 2017 
Kúpna zmluvaPeter Čičo a manželka Silvia Čičová, obaja trvale bytom Hlavná II 746/126 Beladice - Veľké Chrášťany Nehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever16.11.2017 
Zmluva č. 15/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouIgnác Gutman, Martin nad Žitavou č. 54Kar16.11.201716.11.2017
Kúpna zmluvaMiroslav Mravík, Martina Benku 2037/1, Zlaté Moravce, Mária Mravíková, Martina Benku 2037/1, Zlaté MoravceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever21.11.2017 
Kúpna zmluvaIng. Ladislav Šinka, 1. mája 26, Zlaté Moravce, Alena Šinková, 1. mája 26, Zlaté MoravceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever22.11.2017 
Zmluva č. 16/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouIgor Brunclík, Martin nad Žitavou č. 235Oslava25.11.201725.11.2017
Zmluva o dieloObecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, NitraKamerový systém v rámci projektu obnova a rozvoj obcí27.11.2017 
Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku číslo: 1805Agro Hosťovce, s. r. o., Hosťovce č. 1, 951 91Dočasné užívanie pozemkov na poľnohospodárske účely19. 10. 2017 
Dohoda o urovnaní vlastníckeho právaMgr. Martin Raček, Tolstého 3127/2A a Bc. Michaela Horná, Baničova 2 Zlaté MoravceUrovnanie vlastníckeho práva k pozemkom z dôvodu duplicity v katastri nehnuteľnosti11.12.2017 
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektrinyZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, BratislavaDodatok Ponuka E. Benefit11.12.2017 
Kúpna zmluvaMonika Mitasová, Krakovská 1, 919 25 ŠúrovceNehnuteľnosť v zóne bytovej výstavby - sever15.12.2017 
Dohoda o napojení kamery na elektrickú energiuAndrej a Zuzana Bačoví, obaja trvale bytom Martin nad Žitavou č. 197Napojenie kamery na elektrickú energiu z rodinného domu č. 19711.12.2017 
Dohoda o napojení kamery na elektrickú energiuJán a Mária Bačoví, obaja trvale bytom Martin nad Žitavou č. 101Napojenie kamery na elektrickú energiu z rodinného domu č. 10111.12.2017 
Dohoda o napojení kamery na elektrickú energiuVladimír Škula, Martin nad Žitavou č. 185, Mária Škulová, Nitrianska 5, Zlaté MoravceNapojenie kamery na elektrickú energiu z rodinného domu č. 18511.12.2017 
Zmluva č. 17/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouBarbora Verešová, Zlaté MoravceVianočný večierok16.12.201716.12.2017
Zmluva č. 18/2017 o nájme nebytových priestorov obce Martin nad ŽitavouMarián Káčer, Martin nad Žitavou č. 58Koncoročné posedenie20.12.201720.12.2017

webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Turistický sprievodca pre Mikroregión podtribečských obcí

Záujmové regionálne združenie podtribečských obcí

Folklórny súbor Pelúsok vydal svoje prvé CD.

Záujemcovia si ho môžu zakúpiť za 3,50 € na obecnom úrade.


Copyright © 2007-2018 Obec Martin nad Žitavou
Všetky práva vyhradené

9973310

Úvodná stránka